Odjel za za hirurške bolesti

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

SenadDervisevic nNačelnik - Prim. mr. sc. dr Senad Dervišević

tel: 00 387 32 447-359
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 405-133 lok. 1078

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba


Početak rada Službe za hirurške bolesti vezan je za 1959. godinu, kada je u okviru tadašnje Opštinske bolnice u Zenici osnovano hirurško odjeljenje u čijem sklopu su bila i odjenjenja urologije, traumatologije i ortopedije.


DJELATNOST: pregledi i prijemi bolesnika iz domena opće, abdominalne, torakalne, vaskularne i dječije hirurgije te sprovođenje medikamentoznog ili operativnog liječenja i njega tih bolesnika.

ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Zajednički poslovi – načelnik odjela, glavna sestra odjela, administrator

2. Ambulante
o Prijemna hirurška ambulanta sa 24-satnim radom
o Ambulanta vaskularne hirurgije
o Ambulanta dječije hirurgije
o Specijalističko-konsultativna ambulanta u poliklinici za:

- Opštu i abdominalnu hirurgiju
- Proktologiju
- Vaskularnu hirurgiju

3. Odjel se sastoji iz:

A) Odsjek abdominalne hirurgije

-Jedinica za hepatobilijarnu hirurgiju
-Jedinica za ezofagogastričnu hirurgiju
-Jedinica za kolorektalnu hirurgiju
-Jedinica za laparoskopsku hirurgiju
-Sedmično se održava preoperativno onkološki-hirurški konzilij


B) Odsjek dječije hirurgije


• Jedinica opšte, abdominalne dječije hirurgije
• Jedinica laparoskopske dječije hirurgije
• Jedinica dječije urologije


C) Odsjek opšte hirurgije
D) Odsjek poluintenzivne njege
E) Odsjek za grudnu hirurgiju
F) Odsjek vaskularne hirurgije
G) Odsjek za explantacionu hirurgiju
H) Operativno odjeljenje koje raspolaže sa 3 savremeno opremljene operacione sale;
I) Administracija

Služba za hirurške bolesti ukupno broji 78 zaposlena od čega
• ljekara - 23
• više / dipl. medicinske sestre/ tehničari - 11
• medicinske sestre i tehničara sa srednjom stručnom spremom - 44Grb
• administratora - 2.

Godišnje se u okviru službe uradi između 2500-2800 operativnih zahvata u općoj i regionalnoj anesteziji.

 

LJEKARI SPECIJALISTI:


• Prim Mr sci Senad dr Dervišević, subspec. abdominalne hirurgije – Načelnik službe
• prim Senad dr Karavdić, subspec. abdominalne hirurgije – Šef odjeljenja abdominalne hirurgije
• dr Adnan Begović - subspecijalista abdominalne hirurgije
• dr Goran Zovko, spec. opšte hirurgije- subspecijalista abdominalne hirurgije
• dr Elvedin Selimanović, spec. opšte hirurgije- subspecijalista abdominalne hirurgije
• prim dr Edin Bašić - spec. opšte hirurgije
• dr Jamal Mughrabi, spec. opšte hirurgije- subspecijalista torakalne hirurgije
• dr. med. sci Senad Ljuca – specijalista opće hirurgije
• Docent dr. med. sci Anhel Koluh specijalista opšte hirurgije- šef operativnog bloka
• dr Elvis Cikotić, spec. opšte hirurgije
• Mr sci Anel dr Okić - spec. opšte hirurgije
• dr Kuridža Savan spec.opšte hirurgije
• dr Bolić Semir spec. opšte hirurgije
• dr Omanović Mahir spec.opšte hirurgije

• dr Amor Mulahalilović, Šef odjeljenja dječije hirurgije
• dr Azur Jakić, spec. dječije hirurgije

• Mr sci Vukas dr Haris spec.opšte hirurgije, subspecijalista vaskularne hirurgije – šef odsjeka vaskularne hirurgije
• Prim dr Abdel-Hakim Gouda – spec.opšte hirurgije subspecijalista vaskularne hirurgije
• dr Leto Vedad specijalista vaskularne hirurgije
• dr Šišman Hamid specijalista vaskularne hirurgije

• dr Fazlić Denis specijalizant opšte hirurgije
• dr Muračević Demir specijalizant abdominalne hirurgije
• dr Čaušević Orhan- specijalizant torakalne hirurgije

KAPACITET LEŽEĆIH MJESTA

Odjeljenje

Standardna njega

Poluintenzivna njega

Intenzivna njega

Majke pratilje

Ukupno

Abdominalna, opšta i grudna hirurgija

56

6

   

62

Vaskularna hirurgija

12

     

12

Dječija hirurgija

31

6

4

5

46

Ukupno

99

6

4

5

120

Statistički podaci za period od 01.01.2011. – 31.12.2011. godine

Broj hospitaliziranih bolesnika za period 01.01. – 31.12.2011. godine

3690

Broj bo dana

20868

Prosjek bo dana po pacijentu

5,65

Broj operativnih zahvata u opštoj i lokalnoj anesteziji u 2011. godini

2942

Ukupan broj protokolisanih u prijemnoj hirurškoj ambulanti

10665

Ukupan broj protokolisanih u specijalističkim ambulantama u stacionaru

5058

(opšta hirurgija 1779, vaskularna hirurgija 2735 i proktologija 544)

 

 Telefoni službi

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
9 Načelnik službe - Senad Dervišević
7359 447-359
9 Glavna sestra službe - Mujkanović Selma 7360 447-360
9 Prijemna ambulanta
7361 447-361
9 Prijemna ambulanta dječije hirurgije
7362 447-362
9 Informacioni pult hirurgije 7363 447-363
9 Administratori 7364 447-364
9 Dežurni hirurzi - stariji
7365 447-365
9 Dežurni hirurzi - srednji
7366 447-366
9 Dežurni hirurzi - mlađi 7367 447-367
9 Ljekarska soba: Ljekarska soba:  Ibrahim C., Jamal M., Elvedin S., Anel O. 7368 447-368
9 Ljekarska soba: Edin B., Adnan B., Senad Lj., Magrin A. 7369 447-369
9 Ljekarska soba: Goran Z., Elvis C., Anhel K. 7370 447-370
9 Ljekarska soba: Ahmet H., Amor M., Azur J., Adnan Dž. 7371 447-371
9 Operaciona sala
7372 447-372
9 Instrumentarke 7373 447-373
9 Medicinske sestre - odjel dj. hirurgije
7374 447-374
9 Poluintezivna njega - odjel hirurgije
7375 447-375
9 Previjalište - odjel hirurgije
7376 447-376
9 Odjel hirugije - intervencija 7377 447-377
9 Servirke 7378 447-378