Sektori i službe

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Sektor za pravne poslove

Rukovodilac sektora Denis Zahirović, dipl. pravnik
tel: 00 387 32 447-011 lok.: 7011
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sektor za ekonomsko finansijske poslove

Rukovodilac sektora Dženeta Mulać, dipl. oec
Tel: 00 387 32 447-038 lok.:7038
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Služba za javnu nabavku

Šef Službe za javnu nabavku Amela Imamović Arifović dipl.iur.
tel: 00 387 32 447-049 lok.:7049
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sektor za tehničke poslove

Rukovodilac Samir Bijedić, dipl. ing.
tel: 00 387 32 447-059 lok.:7059
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 0038732 447-000
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Služba za IKT

Šef službe IKT Mensur Tatarević bachelor poslovne informatike
Tel: 00 387 32 447-108 lok.:7108
Fax: 00 387 32 226-576
centrala:00 387 32 447-000
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Služba za medicinsku fiziku i zaštitu od jonizirajućeg zračenja

Rukovodilac službe Dipl. fizičar Armin Duraković
tel: 00 387 32 447-194
lok.:7194
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 0038732 447-000
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Služba za organizaciju, standardizaciju i poboljšanje kvaliteta

Rukovodilac službe Nusret Mašić, dip. pravnik tel: 00 387 32 447-110 ili 447-016 fax: 00 387 32 226-576 centrala: 00 387 32 447-000, 447-001, 447-002 lok: 7110 ili 7016 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uslužni servis

Rukovodilac Senahid Kukić
tel: 00 387 32 447-088 lok.:7088
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.