Uslužni servis

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

senahid nRukovodilac

Senahid Kuikić,
tel: 00 387 32 447-088
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000, 447-001, 447-002 lok: 7088

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba


ORGANIZACIJA SLUŽBE

Uslužni servis ima 168 zaposlenika koji su raspoređeni u 4 organizacione jedinice i obavljaju poslove na održavanju higijene, uređenju zelenih površina i drugim fizičkim poslovima u Kantonalnoj bolnici Zenica, satelitskim dijaliznim centrima i objektu Anex-a zavod za medicinu rada (Stacionar).
Uslužni servis se sastoji od sljedećih organizacionih jedinica:

  • Zajednički poslovi
  • Domaćini na medicinskim Službama
  • Odjeljenje za čišćenje
  • Park i zelenilo

Zadatak zajedničkih poslova je planiranje, priprema i nadzor nad provodjenjem rada čitavog servisa.

Domaćini na medicinskim Službama imaju zadatak da obezbjede adekvatne uslove za rad na Službama gdje su raspoređeni i to: Da obezbjede dovoljne količine čistog operacionog i ostalog veša, vode urednu evidenciju o sitnim i stalnim materijalnim sredstivma i njihovim rashodima. Vrše trebovanje i izdavanje sredstava za čišćenje, Sektoru za tehničke poslove prijavljuju sve vrste kvarova kako bi se što brže sanirali.

Odjeljenje za čišćenje vrši poslove na ručnom i mašinskom održavanju higijene u svim prostorijama Kantonalne bolnice Zenica.

Odjeljenje park i zelenilo ima zadatak da uređuje sve zelene površine unutar kruga Kantonalne bolnice Zenica. Vrši prikupljanje i deponovanje komunalnog otpada u konteinere, obavlja sve vrste fizičkih poslova kao što su: ručni ili mašinski utovar i istovar i sve vrste zemljanih radova.