JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Preuzeto Naša riječ
KANTONALNA BOLNICA ZENICA

U funkciju pušteni novi CT i digitalni RTG aparat

Pacijentima u Kantonalnoj bolnici Zenica od jučer (ponedjeljak) su na usluzi novi uređaj za kompjutersku tomografiju (CT), te novi digitalni RTG aparat. Svečanosti su prisustvovali direktor Bolnice doc.dr. Rasim Skomorac i ministar zdravstva ZDK dr. Dragoljub Brenjo te načelnica Odjela radiološke dijagnostike prof.dr. Alma Efendić. Tokom prezentacije na Odjelu radiologije istaknuto je da će puštanjem u rad novih aparata biti znatno povećan kvalitet usluga pacijentima, smanjene liste čekanja, ali će u svakodnevnom radu, u odnosu na stare aparate, novi donijeti i znatne uštede.

Smanjit će liste čekanja

“Strateški cilj nabavke novog 32-slajsnog CT aparata bio je uvođenje novog procesa akvizicije odnosno skeniranja pacijenata, koji će uz postojeći 40-slajsni CT aparat visoke klase pomoći u skraćivanju liste čekanja i snimanju rutinskih pregleda tako da ćemo, u suštini, imati brži i efikasniji rad na Radiologiji”, kaže načelnica dr. Efendić, koja ističe da u okviru mjesec-mjesec i po dana izvrše sve dijagnostičke pretrage, osim CTLS-a kičme koji se čeka duže.

“Također, hitni slučajevi uopće ne čekaju a onkološki pacijenti kojima je potreban pregled se zakazuju po datumima kada im je pregled potreban”, ističe načelnica Efendić.

“Zadovoljstvo nam je da možemo predstaviti naše nove mogućnosti u okviru Odjela za radiologiju. Puštanjem u rad novih aparata mi podižemo nivo naših usluga, omogućavamo brži protok pacijenata na CT dijagnostici i na neki način štedimo 40-slajsni aparat kojeg ćemo koristiti za komplikovanije usluge. Također, instaliranjem digitalnog RTG aparata i digitalizacijom snimaka izbacuje se korištenje filmova i komora za razvijanje, te potrošnje hemikalija koje se koriste u tom procesu, a značajno podižemo kvalitet snimaka i omogućavamo dostupnost snimaka na svim tačkama u Bolnici tako da nadležni doktor može pogledati i očitati slike na svom računaru”, kaže direktor Skomorac, ističući da digitalizacija značajno podiže nivo usluga Bolnice i pacijentima pruža komoditet jer više sa sobom neće morati nositi snimke koje nekad izgube i moraju ponoviti.


Komandna soba

Po prvi put u BiH instalirana je tzv. komandna soba, odnosno moderna Siemensova “syngo.via” radna stanica na kojoj će ljekari u postprocessingu na jednom mjestu u realnom vremenu imati sve rezultate dijagnostičkih pretraga koje su urađene pacijentu.

“Na toj multimodalnoj radnoj stanici, koja ima velike mogućnosti u postprocessingu, moći će se prikupljati podaci sa svih naših digitalnih aparata, rentgena, CT-a i magnetne rezonance, gdje će radiolog na jednom mjestu moći obrađivati sve te preglede”, kazala je dr. Efendić.

Za nabavku ovih savremenih dijagnostičkih aparata u Kantonalnoj bolnici Zenica Vlada ZDK je izdvojila 650.000 KM. “Vlada ZDK je prošle godine putem Programa kapitalnih ulaganja i putem konta za održavanja opreme i softvera izdvojila za Bolnicu blizu četiri miliona KM i to je najveći iznos kojeg je Vlada izdvojila u dosadašnjem postojanju Bolnice”, kaže ministar Brenjo, koji podsjeća da su u Bolnici aktuelne dvije velike investicije – projekt utopljavanja (putem EBRD-a - 20 mil. KM), te JPP projekt izgradnje interventne kardiologije. (E.B.)

Preuzeto Naša riječ-PDF

Galerija slika-IT Služba KBZ

vijest 02 10 2018   vijest 02 10 2018 07  vijest 02 10 2018 03  vijest 02 10 2018 04 vijest 02 10 2018 05  vijest 02 10 2018 06  vijest 02 10 2018 01