JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Odjel pedijatrije dobio je još jednog subspecijalistu

OrhanaGrahic

Prošlu sedmicu mr. sc. dr Orhana Grahić Mujčinović položila je subspecijalistički ispit iz neonatologije. Edukacija je obavljena na UKC Sarajevo u trajanju od 18 mjeseci.

Naime,poznatno vam je da od ranije godinama imamo subspecijaliste iz oblasti dječije neurologije, dječije kardiologije, pulmologije, endokrinologije, neonatologije, nefrologije. Subspecijalista nefrolog i jedan dječiji neurolog su, na žalost, napustili našu ustanovu.

Odjel pedijatrije JU Kantonalna bolnica Zenica pored sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, obavlja poslove i iz domena tercijarnog nivoa, upravo zahvaljujući pomenutim stručnjacima.

Ovakav trend edukacije iz oblasti pedijatrije je nužan u savremenoj medicini i nadamo se da ćemo i dalje ustrajati na ovom putu.

 Menadžment JU Kantonalna bolnica Zenica