JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

OBAVIJEST DONATORIMA 07-05-2020

ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O OSLOBAĐANJU OD OBRAČUNA I PLAĆANJA INDIREKTNIH POREZA I POVRATU VEĆ PLAĆENIH INDIREKTNIH POREZA NA OPREMU I SREDSTVA DONIRANA OD STRANE DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SUBJEKATA ZA POTREBE PREVENCIJE, SUZBIJANJA I OTKLANJANJA EPIDEMIJE PROUZROKOVANE KORONA VIRUSOM (COVID-19) - Službeni glasniku BiH 24/20 do 30.04..2020. godine

OBAVIJEST DONATORIMA 08-04-2020

Poštovani obavještavamo vas da je u Službenom glasniku BiH 20/20 do 24.03.2020. godine objavljena:
ODLUKA O OSLOBAĐANJU OD OBRAČUNA I PLAĆANJA INDIREKTNIH POREZA I POVRATU VEĆ PLAĆENIH INDIREKTNIH POREZA NA OPREMU I SREDSTVA DONIRANA OD STRANE DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SUBJEKATA ZA POTREBE PREVENCIJE, SUZBIJANJA I OTKLANJANJA EPIDEMIJE PROUZROKOVANE KORONA VIRUSOM (COVID-19) donesena od strane Vijeća ministara BiH.


Molimo vas da prilikom donošenja odluke o doniranju sredstava Bolnici imate u vidu pomenutu odluku.

PREDMET: Obavijest

Grb

JU Kantonalna bolnica Zenica, počev od mjeseca marta 2020. godine, preduzima intenzivne mjere u cilju realizacije mjera Kriznog štaba Ze-do kantona u vezi sa borbom u prevenciji i sprečavanju širenja korona virusa, zbrinjavanju i liječenju oboljelih od korona virusa, odnosno obezbjeđenju materijalno-tehničkih sredstava i opreme u cilju osposobljavanja prostornih kapaciteta za smještaj oboljelih građana, kao i kontinuiranu nabavku neophodnih zaštitnih sredstava za medicinske radnike i pacijente.

Obzirom da su u pitanju vanredne okolnosti koji zahtijevaju međusobnu saradnju, razumijevanje, pomoć i solidarnost svih fizičkih i pravnih subjekata, pozivamo Vas da uzmete učešće u obezbjeđenju adekvatnih uslova u vezi sa naprijed navedenim.

U tomo pogledu JU Kantonalna bolnica Zenica, otvara namjenski žiro-račun kod ASA Banke dd Sarajevo, broj: 1340100000339717, na koji možete izvršiti uplatu donacija sa naznakom: za nabavku neophodne opreme i materijalnih sredstava u borbi i prevenciji u sprečavanju širenja korona virusa, zbrinjavanju i liječenju oboljelih od korona virusa.

Bolnica, takođe prihvata donacije u obliku robe (posebno u vidu zaštitnih sredstava i opreme) ili gotovih proizvoda.

Za sva eventualna pitanja u vezi sa naprijed navedenim, uplatom sredstava ili isporukom, možete se obratiti na kontakt brojeve telefona i mail:

  • Služba za javne nabavke-Elvir Pašalić, dipl. pravnik, 032-447-049,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Bolnička apoteka, Elida Hažić, prim. mr. ph.,032-447-491, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Sektor za ekon.-finansijske poslove, Dženata Mulać, dipl. ecc, 032-447-039, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Komisija za prijem donacija, Mujkic Amra, 032-447-488, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Za svaku donaciju molimo Vas da obavezno dostavite pismo namjere, na jedan od naprijed navedenih kontakata putem maila, kako bi ista bila propisno zavedena i primljena.

Unaprijed zahvalni na iskazanom razumijevanju, pomoći i solidarnosti.

S poštovanjem.

D I R E K T O R
Prof. dr. sc prim Rasim Skomorac

ODLUKA PDF

OBAVIJEST DONATORIMA 08-04-2020

Poštovani obavještavamo vas da je u Službenom glasniku BiH 20/20 do 24.03.2020. godine objavljena:
ODLUKA O OSLOBAĐANJU OD OBRAČUNA I PLAĆANJA INDIREKTNIH POREZA I POVRATU VEĆ PLAĆENIH INDIREKTNIH POREZA NA OPREMU I SREDSTVA DONIRANA OD STRANE DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SUBJEKATA ZA POTREBE PREVENCIJE, SUZBIJANJA I OTKLANJANJA EPIDEMIJE PROUZROKOVANE KORONA VIRUSOM (COVID-19) donesena od strane Vijeća ministara BiH.


Molimo vas da prilikom donošenja odluke o doniranju sredstava Bolnici imate u vidu pomenutu odluku.