Subota, 22 Srp 2017
 
 
Načelnici službi Ispis E-mail

SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJE BOLESTI

Načelnik
Prof. dr. med. sci. prim. Belma Pojskić
fax: 00 387 32 447-124
tel: 00 387 32 447-116 lok. 7116
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Belma Pojskic

SLUŽBA ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU

Načelnik
Doc. prim. dr. sci. med. Mekić-Abazović Alma
tel: 00 387 32 447-176 lokal:7176
fax: 00 387 32 447-174
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Doc. prim. dr. sci. med. ALMA MEKIĆ-ABAZOVIĆ

SLUŽBA ZA DJEČIJE BOLESTI

Načelnik
Mr. biomed. sci. prim Diana Štimjanin
subspecijalista iz pedijatrijske endokrinologije i dijabetologije
fax: 00 387 32 226-576
tel: 00 387 32 447-336 lok. 7336
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Diana Štimjanin-Koldžo

SLUŽBA ZA ZARAZNE BOLESTI I NEJASNA FEBRILNA STANJA

Načelnik
Prim. mr. biomed. sci. Ednan dr Drljević
tel: 00 387 32 447-211,
fax: 00 387 32 447-211
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Prim. mr. biomed. sci.  EDNAN dr DRLJEVIĆ

SLUŽBA ZA NEUROLOGIJU

Načelnik
Dr Rahman Kovač
fax: 00 387 32 226-576
tel: 00 387 32 447-416 lok.7416
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Rahman Kovac

SLUŽBA ZA PSIHIJATRIJU

Načelnik
Mr. med. sci. prim Bajro Torlak
fax: 00 387 32 226-576
tel: 00 387 32 447-448-133 lok.7448
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Torlak Bajro

SLUŽBA ZA KOŽNE I VENERIČNE BOLESTI

Načelnik
Prim. dr Mubera Šestić
fax: 00 387 32 226-576
tel: 00 387 32 447-197 lokal:7197
e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Mubera Sestic

SLUŽBA ZA HIRURŠKE BOLESTI

Načelnik
Prim. mr. sc. dr Senad Dervišević
tel: 00 387 32 447-359 lokal:7359
fax: 00 387 32 226-576
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Senad Dervišević

SLUŽBA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

Načelnik
Mr. biomed. sci. prim. dr Refik Muharemović
tel: 00 387 32 447-397 lokal:7397
fax: 00 387 32 226-576
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Refik Muharemovic

SLUŽBA ZA UROLOŠKE BOLESTI

Načelnik
Prim. dr Fadil Šabanović
fax: 00 387 32 226-576
tel: 00 387 32 447-326, lok. 7236
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Fadil Šabanović

SLUŽBA ZA NEUROHIRURGIJU

Načelnik
Mr. biomed. sci. Aldin Jusić
IP tel.: , IP lokal:
fax: 00 387 32 226-576
tel: 00 387 32 447-445 lok. 7445
e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba

JusicAldin

SLUŽBA ZA PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU

Načelnik
Mr. sc. dr. Nedžad Dizdarević
fax: 00 387 32 226-576
tel: 00 387 32 447-462 lok. 7462
e-mail:
web site: www.kbze.ba
Nedzad Dizdarevic

SLUŽBA ZA ŽENSKE BOLESTI, PERINATOLOGIJU I NEONATOLOGIJU

Načelnik
Mr. med. sci Nihad Ribić
fax: 00 387 32 226-576
tel: 00 387 32 447-299 lok. 7229
e-mail:

web site: www.kbze.ba
Mr. med. sci. prim. NIHAD RIBIĆ


SLUŽBA ZA BOLESTI UHA, GRLA, NOSA I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU

Načelnik
Prim. Dr Đenad Hodžić
fax: 00 387 32 226-576
tel: 00 387 32 447-382 lok. 7382
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Djenad Hodzic

SLUŽBA ZA OČNE BOLESTI

Načelnik
mr. biomed. sci. prim. dr Dženana Isaković
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-283 lok. 7283
e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Dzenana Isaković

SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Načelnik
Prim. dr Amela Granić
tel: 00 387 32 447-507, 
fax: 00 387 32 226-576
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Amela Granić

SLUŽBA ZA ANESTEZIJU, INTENZIVNU NJEGU I TERAPIJU BOLA

Načelnik
Prim. dr Spahić Edina
tel: 00 387 32 447-468 lokal:7468
fax: 00 387 32 447-472
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba

Edina Spahić

SLUŽBA ZA TRANSFUZIJU KRVI

Načelnik
Prim. mr. sc Alma dr Petrušić
tel: 00 387 32 447-252 lokal:7252
fax: 00 387 32 226-576
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Alma Petrusic

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Načelnik
Prim. mr. ph. Sadžida Zečić
fax: 00 387 32 226-576
tel: 00 387 32 447-257 lok.7257
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Sadžida Zečić

SLUŽBA ZA RADIOLOGIJU

Načelnik
Prim. dr Mladen Rejc
fax: 00 387 32 226-576
tel: 00 387 32 447-263 lok. 7263
e-mail:
web site: www.kbze.ba
Mladen Rejc

SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU

Načelnik
Dr Dijana Šarić
fax: 00 387 32 226-576
00 387 32 447-227 lok. 7227
e-mail:

web site: www.kbze.ba
Dr Sabina Šarić

SLUŽBA ZA PATOLOGIJU

Načelnik
Dr Lejla Mujbegović
tel: 00 387 32 447-242 lokal:7242
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Lejla Mujbegovic

SLUŽBA ZA URGENTNI I REDOVNI PRIJEM BOLESNIKA

Načelnik
Prim. dr. Kašmira Vrače

tel: 00 387 32 447-477
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000 lok. 7477
e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Prim. dr. Kasmira Vrače
SLUŽBA ZA BOLESTI DOJKE - Breast Unit

Načelnik
Prim. dr Harun Drljević
fax: 00 387 32 447-494
tel: 00 387 32 447-492 lok. 7492
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Harun Drljevic

SLUŽBA ZA MEDICINSKO SNABDIJEVANJE

Načelnik
Elida  Hadžić, mr. ph.
tel: 00 387 32 447-491
fax: 00 387 32 447-487
centrala: 00 387 32 405-133 lok. 15-76
e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Elida Hadzic

CENTAR ZA HUMANU REPRODUKCIJU

Načelnik
Prim. dr. med. sc. Ermin Čehić,
specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista humane reprodukcije

tel: 00 387 32 209-381
IP tel.: 00 387 32 209-875, IP lokal: 38-75
fax: 00 387 32 226-576
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Ermin Cehic

SLUŽBA ZA HEMATOLOGIJU

Načelnik
Prim. dr. Ferida Čolaković
IP tel.: 00 387 32 209-432, IP lokal: 34-32
tel: 00 387 32 447-189 lok. 7189
e-mail:
web site: www.kbze.ba
FeridaColakovic

SLUŽBA ZA VASKULARNU HIRURGIJU

Načelnik
Mr. med. sci. prim. Harun Šestić
fax: 00 387 32 447-379 lokal:7379
e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba

Mr. med. sci. prim. dr Harun Šestić

SEKTOR ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE

Rukovodilac
Munir Helvida, dipl. oec
fax: 00 387 32 226-576
Tel: 00 387 32 447-032 lok. 7032
e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Munir Helvida

SEKTOR ZA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKI NADZOR

Rukovodilac
Dr Mahdi Brčaninović
IP tel.: 00 387 32 209-807, IP lokal: 38-07
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 405-133 lok. 13-24
e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba

Dr Mahdi Brčaninović

SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I TELEKOMUNIKACIJE

Rukovodilac
Jedin Čaušević, dipl. ing. računarske tehnike i automatike
tel: 00 387 32 447-108
lok. 7108
fax: 00 387 32 226-576
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba
Jedin Causevic

SLUŽBA ZA KLINIČKU FARMAKOLOGIJU .
SEKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE

Rukovodilac
Samir Bijedić, dipl. ing.

tel: 00 387 32 447-059
fax: 00 387 32 226-576
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba

Samir Bijedic

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

Rukovodilac
Denis Zahirović, dipl. pravnik

tel: 00 387 32 447-011 lokal:7011
fax: 00 387 32 226-576
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
web site: www.kbze.ba

Denis Zahirović


 

(na vrh ...)

Ažurirano: Petak, 05 Svibanj 2017 06:48