JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos u JU kantonalna bolnica Zenica

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Na osnovu člana 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ( „Službene novine F BiH”, broj: 89/18), člana 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 2/24), Procedure prijema u radni odnos JU Kantonalne bolnice Zenica, broj: 24-33-1-113/24 od 29.03.2024. godine, člana 9. Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica, broj: 00-1-02-33-1/21 od 19.01.2021. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-02-356/24 od 17.05.2024. godine, direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos u JU KBZ

JAVNI OGLAS PDF-21-05-2024