JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

OBAVJEŠTENJE ZA COVID POZITIVNE PACIJENTE KOJI SE LIJEČE U KB ZENICA

Porodice pacijenata koji se liječe na Covid odjelu KB Zenica , obavještenja o stanju pacijenata mogu dobiti na sljedeće brojeve telefona:

 1. Trijažni punkt ( podaci o opservaciji i prijemu ): 032 447 027

 2. Covid odjel ( za ležeće pacijente) : 032 447 406

 3. Covid intenzivna njega ( za pacijente na respiratoru i u teškom stanju) : 032 447 400

Vrijeme za informacije je svaki dan od 12 do 14 h.

Za svake druge iznenadne promjene stanja porodica će biti obaviještena na kontakt broj koji su ostavili na prijemu pacijenta.

Molimo porodice da se pridržavaju ovih uputa kako bi lakše došli do informacije o stanju svojih oboljelih a time i manje ometali rad uposlenika.