JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Posljednji selam i pozdrav

Duboko ožalošćeni obavještavamo Vas da je kolektiv JU Kantonalna bolnica Zenica ostao bez jednog požrtvovanog i odanog ljekara pedijatra u penziji, našeg dragog prim. dr Muhameda Vejzagića (1935-2021 godine) koji je preminuo dana 1.4.2021. godine.
prim. dr Muhameda Vejzagića
Primarijus Vejzagić dr Muhamed rođen je 15.10.1935, godine u Glamoču. Medicinski fakultet je završio u Zagrebu, potom je radio u Varaždinu, a u Bolnicu Zenica dolazi kao specijalista pedijatar 1966.godine. Od tada je veliki dio svog radnog vijeka obnašao funkciju direktora tadašnjeg RMC Zenica sve do polovine rata 1993godine. Zapamćen je kao vrstan rukovodilac koji je prije svega bio doktor te je znao prepoznati potrebe stanovništa za tada suvremenom medicinom. Otvaraju se novi odjeli počinje sa nizom medicinskih edukcija, specijalizacija i subspecijalizacija. Sve vrijeme radi i kao pedijatar-kardiolog u Službi za dječije bolesti.
Bio je, kao doajen pedijatrije, mentor cijelom nizu pedijatara naše Bolnice, veliki učitelj, dobar kolega, izvrastan stručnajk u dječijoj kardiologiji
Ostaće u sjećanjima svojih kolega po svojoj dobroj, veseloj naravi i po svom visoko humanitarnom pristupu djetetu kao pacijentu.
Neka mu je vječni Rahmet i saučešće njegovoj porodici.