JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

OBAVIJEST ZA DOBROVOLJNE DAVAOCE KRVI

GrbObavještavamo osobe koje u KBZ dolaze sa namjerom da daruju krv, a u krug bolnice žele ući automobilom, da su svoj dolazak dužni najaviti u Transfuzijski centar na broj telefona 032-447-255 ili 032-447-256 po mogućnosti dan ranije, kako bi ta informacija iz Transfuzijskog centra mogla biti blagovremeno proslijeđena osoblju na ulaznoj kapiji, i kako bi smo omogućili Vaš nesmetan ulazak u krug bolnice sa automobilom. Dobrovoljni davaoci krvi koji dolaze na davanje krvi, a u krug bolnice ulaze pješice ili taksijem, nisu se dužni najavljivati.

Ovakvu proceduru pooštrene kontrole ulaska prisiljeni smo provoditi zbog zloupotrebe dosadašnje prakse slobodnog ulaska od pojedinih lica koji lažno navedu da u krug bolnice ulaze sa namjerom da daruju krv. Nadamo se da ćemo naići na Vaše razumijevanje za novonastalu situaciju i da ove mjere kontrole neće ugroziti Vašu odlučnost da darujete krv,kao što ste to i do sada činili.