OBAVIJEST-12-01-2023

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

INFORMACIJE ZA PACIJENTE NA ODJELU ZA INFEKTIVNE BOLESTI

GrbUsmene informacije od ordinirajućeg doktora, za ležeće pacijente se daju bližoj rodbini:

  • svakim radnim danom od 11,00 do 13,00h.

Telefonskim putem informacije se daju :

  • svakim radnim danom od 09,30 do 10,30 na broj odsijeka, koji je porodica dobila pri prijemu
  • Neradnim danom se mogu dobiti informacije samo za teške i novoprimljene pacijente u istom terminu.
  • Ukoliko je ordinarijus zauzet ostaviti kontakt telefon na koji će biti pozvan kasnije.