VIJEST-10-07-2023

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

VIJEST-10-07-2023

Direktor JU Kantonalne bolnice Zenica je primio šesnaest nezaposlenih lica, sada već uposlenika Bolnice,pozdravio ih, zaželio sretan rad, nova iskustva i upoznao sa samim funkcionisanjem ustanove.Šesnaest lica je primljeno putem dva projekta i to projekat pripravnici 2023 i program u službi sa poslodavcem. Primjeni su različiti profili/medicinski i nemedicinski kadar/od nk do vss-a,na godinu dana i time je direktor omogućio rad istima, zaradu, ostanak istih u državi na obostrano zadovoljstvo.

DIREKTOR KANTONALNE  BOLNICE ZENICA

 Grb  Grb  Grb