Dani urgentne medicine Zenica 2023

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Dani urgentne medicine Zenica 2023

Projekat je koji se realizuje zahvaljujući predanosti i stručnosti osoblja Odjela Urgentne Medicine Kantonalne Bolnice Zenica. Ovaj inovativni projekat nastoji unaprijediti razumijevanje i praksu hitne medicinske njege i zaštite kroz saradnju Kantonalne Bolnice Zenica, Ljekarske Komore Zeničko-Dobojskog Kantona, Komore Medicinskih Sestara/Tehničara Zeničko-Dobojskog Kantona, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici te platforme ABC Doktori.

„Osnovna ideja za ovaj projekat je proizašla iz kontinuiranog kontakta sa ljekarima koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, službama hitne medicinske pomoći i njihove želje da nauče nešto novo u sferi medicine u koju su ubačeni neposredno nakon fakulteta. Upravo ta činjenica da u službama hitnih medicinskih pomoći rade mlade kolege koje su nakon fakulteta dobile priliku i obavezu da to rade, nam je dala ideju da radimo ovaj projekat. Naravno, kao ideju smo imali i pravo pacijenta da od medicinskih timova koji su prvi pri odgovoru na njihova hitna stanja dobiju najbolji nivo zdravstvene zaštite.“ – ističe dr. Melica Imamović – Bošnjak, jedna od koordinatorica projekta i uposlenica odjeljenja Urgentne medicine Kantonalne bolnice Zenica.
Dani Urgentne Medicine obuhvataju niz predavanja i radionica koje će se od 23. do 24. septembra 2023. godine, održati u inspirativnom okruženju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Ovaj događaj predstavlja priliku za sudjelovanje u nizu edukativnih predavanja i radionica, kojima će rukovoditi istaknuti stručnjaci iz oblasti hitne medicine i medicinskih nauka.
„Cilj Dana urgentne medicine u Zenici je edukacija mladih profesionalaca i studenata koji moraju biti spremni da u svakom trenutku reaguju adekvatno na stanja koja ugrožavaju život pacijenata. Ova vrsta edukacije mora biti lako dostupna i besplatna za sve one koji dolaze u kontakt sa pacijentima, a posebno za one koji rade na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Profesionalci sa primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstva će zajedničkim snagama prikazati najčešća urgentna stanja te objasniti na koji način treba reagovati prema najnovijim protokolima.“ – objasnila je dr. Selma Terzić – Salihbašić doktorica medicine u Zavodu za hitnu pomoć Kantona Sarajevo; osnivačica i urednica platforme ABCDoktori.

Učesnicima će biti ponuđen širok spektar edukativnih tema, koje će obuhvatiti osnovna hitna medicinska stanja kao što su anafilaksa, akutna internistička i hiriruška stanja, te povrede. Kroz interaktivne radionice, prisutni će imati priliku da praktično nauče o postupcima osnovnog i naprednog oživljavanja (BLS i ALS), pristup traumatiziranom pacijentu, hirurškom šivenju te postavljanju imobilizacijskih materijala.

Projekat ima za cilj okupiti ljekare specijaliste, mlade ljekare, studente i medicinske sestre/tehničare, te ih inspirisati za kontinuirano učenje i stručno usavršavanje. Hitna medicina predstavlja ključnu kariku u zdravstvenom lancu, a posebno je važna za ljekare koji pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Koordinatori projekta te organizacioni tim vjeruju da se upravo temelji hitne medicine neizostavan dio obuke i prakse svakog mladog ljekara.

PLAN I PROGRAM DANA URGENTNE MEDICINE U ZENICI-PDF

Grb