U Zenici su održani Drugi pedijatrijski dani Ljekarske komore Ze-Do kantona

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Drugi pedijatrijski dani Ljekarske komore Ze-Do kantona

Dana 11 i 12.11.2023 u sali hotela"Zenica" u Zenici su održani Drugi pedijatrijski dani Ljekarske komore Ze-Do kantona. Nakon prošlogodišnjih veoma uspješnih Prvih pedijatrijskih dana i ove godine smo organzirali dvodnevni simpozij koji je podržala Ljekaraska komora ZeDo kantona i Pedijatrijska sekcija.
Značaj Pedijtrijskih dana je u velikom broju prijavljenih radova iz široke pedijatijske oblasti. Na ogromno zadovoljstvo organizatora, naše Dane su podržali i profesori Klinike za pedijatriju Sarajevo, zatim i uvažena akademkinja prof. dr S. Dinarević. Posebno zadovoljsvo je bio i odaziv srodnih disciplina, tako da su učešće uzeli neurokiruzi ,dječiji kirurzi, dječiji anesteziolozi, infektolozi, epidemiolozi, psiholozi psihijatri itd
Značaj ovog simpozija je i u tome što su učesnici došli iz gotovo svih kantona Federacije ali i iz RS-. I na kraju, veliki broj mladih ljekara, bilo da su se pojavili kao predavači ili slušaoci dao je posebnu draž našem skupu. Skup je bodovan od strane Komore. Sažetci svih radova će biti objavljeni u Biltenu ljekaske komore Ze Do kantona

Odjel pedijatrije KB Zenica ima namjeru i mogućnosti da u godinama koje dolaze i dalje bude baza u organizaciji ovakvih događaja sa realnom osnovom da to bude forma regionalnog kongresa.

Načelnica Odjela KB Zenica

 Grb  Grb  Grb

 

Načelnica Odjela KB Zenica