VIJEST-25-04-2024

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Odjel anestezije, reanimatologije i intenzivnog liječenja je dobio trećeg doktora medicinskih nauka

Dana 19.04.2024. godine dr. Mirza Kovačević, specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Trijodtironin hormonska nadomjesna terapija kod pacijenata u septičnom šoku sa sindromom eutiroidne bolesti", pred komisijom u sastavu: prof. dr. Semir Imamović (predsjednik), prof. dr. Višnja Nesek Adam (mentor) i prof. dr. Samir Delibegović (član). Odjel anestezije, reanimatologije i intenzivnog liječenja je tako dobio trećeg doktora medicinskih nauka.

 1714044971366  1714044971379  1714044971391