EKSPLANTACIJA DONIRANIH ORGANA U KB ZENICA-29-06-2024

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

U JU Kantonalna bolnica Zenica, 29.06.2024 godine, uspješno je izvedena eksplantacija doniranih organa sa moždano mrtvog donora

Grb28.06.2024 u JU Kantonalna bolnica Zenica, utvrđena je moždana smrt kod pacijenta starosti 40 godina koja je nastala usljed spontanog krvarenja u mozak. Nakon utvrđene moždane smrti obavljen je razgovor sa porodiciom preminulog pacijenta u smislu darivanja organa i tkiva. Porodica preminulog donora rekla je svoje veliko DA i dala svoj pristanak za doniranje organa I tkiva u svrhu liječenja. U noći 29.06.2024 g. uspješno je izvedena eksplantacija organa sa moždano mrtvog donora. Multiorganska eksplantacija je obavljena u saradnji medicinskih timova uposlenika JZU UKC Tuzla, JZU KCU Sarajevo i zaposlenika JU Kantonalne bolnice Zenica na čelu sa koordinatoricom za transplantaciju Prim. mr. biomed. sci Čaušević dr Senadom.

Donirani organi usmjereni su prema UKC Sarajevo i UKC Tuzla gdje je izvršena transplantacija doniranih organa. Postoperativni oporavak pcijenata kojima su transplantirani organi odvija se očekivano.

Menadžment JU Kantonalna bolnica Zenica neizmjerno se zahvaljuje porodici preminulog pacijenta koji su u najtežim trenutcima dali svoju saglasnost da se izvede eksplantacija doniranih organa, na osnovu koje će dobiti šansu i mogućnost za kvalitetniji život ljudi kojima je to bilo neophodno. Uposlenicima naše ustanove predstavlja dodatni motiv da ovaj humani posao nastave da rade u budućnosti.

Menadžment JU Kantonalna bolnica Zenica ovom prilikom, još jednom izražava poštovanje i zahvalnost medicinskom timu uposlenika JU Kantonalne bolnice Zenica koji je na profesionalan način i u skladu sa načelima medicinske etike sa uspjehom učestvovao u izvršenju postupka eksplantacije doniranih organa.