JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

BOSNA I HERCEGOVINA

                                                                         FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                              

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Na osnovu člana 20a.  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ( „Službene novine F BiH”, broj: 89/18), odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 8/19), Procedure prijema u radni odnos JU Kantonalne bolnice Zenica od 18.07.2019. godine i člana 9. Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica, broj: 00-1-02-33-1/21 od 19.01.2021. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-02-889/21  od 23.12.2021. godine, direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos u JU KBZ

JAVNI OGLAS PDF