JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

Na osnovu člana 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ( „Službene novine F BiH”, broj: 89/18), odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 8/19), Procedure prijema u radni odnos JU Kantonalne bolnice Zenica od 18.07.2019. godine i člana 9. Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica, broj: 00-1-02-33-1/21 od 19.01.2021. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 01-02-889/21 od 25.07.2022. godine, direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos u JU KBZ

 

JAVNI OGLAS PDF