JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Rukovodilac Službe

Adnan Bajramović
mr. dipl. ing. informatike i računarstva
tel: 00 387 32 447-108
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000,447-001,447-002 lok:7108

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba


Naziv Službe:

SLUŽBA ZA IT I TELEKOMUNIKACIJE

Načelnik Službe:

Adnan Bajramović, mr. dipl. ing. informatike i računarstva

Kratki istorijat Službe:

Počeci informatizacije Kantonalne bolnice Zenica sežu u sada već daleku 1987. godinu, u period nabavke prvih računara za potrebe Ustanove, prvobitno za potrebe knjigovodstva i obračuna plata. Oformljen je računarski centar sa sedam računara gdje su se obavljali svi knjigovodstveni poslovi.

Sredinom 2000. godine, Menadžment Kantonalne bolnice Zenica oformljava odjeljenje za informisanje i odnose sa javnošću pri Službi za zajedničke poslove KB Zenica, i jedna od djelatnosti tog odjeljenja je bilo održavanje računarskih sistema i informatička pomoć i podrška medicinskom osoblju.

Sa daljnjim usložnjavanjem i fizičkim porastom obima poslova nametnula se potreba za sistemskim i metodičkim pristupom informatizaciji Bolnice, a što je naposljetku za posljedicu imalo formiranje Službe za informacione tehnologije i telekomunikacije koja je počela sa radom 2007. godine. Osnivanje Službe pokazalo se punim pogotkom menadžmenta, jer je u kratkom vremenskom periodu sprovedena gotovo revolucionarna unapređenja na području ukupne informatizacije Ustanove, a što je kao osnovnu pretpostavku podrazumijevalo uvezivanje svih dislociranih objekata Kantonalne bolnice Zenica i kompletno umrežavanje svih službi. Otežavajuću okolnost pri realizaciji tog opsežnog zadatka predstavljala je činjenica da su bolničke službe locirane u različitim zgradama, na širokom i razuđenom prostoru unutar bolničkog kruga i izvan njega. Taj problem uspješno je premošten uvezivanjem objekata optičkom infrastrukturom. Optička infrastruktura je bila osnovni preduslov za dalju kvalitetnu nadogradnju informatičke mreže.

Djelatnost Službe:

Osnovna djelatnost ove službe je da osigura pouzdan i siguran rad svih informacionih sistema instaliranih u Kantonalnoj bolnici Zenica, usklađenost rješenja sa zakonskim i drugim zahtjevima i dostupnosti odgovarajućih sistema, i pružanje podrške na raznim područjima informatičke infrastrukture Kantonalne bolnice Zenica:

 • izrada, održavanje i provođenje IT strategije
 • izrada, održavanje i digitalizacija komunikacijskih kanala
 • održavanje govorne komunikacije
 • priprema i provođenje IT standarda i procedura
 • održavanje računarskih i mrežnih usluga koje su bitne za funkcioniranje informatičke infrastrukture
 • planiranje i kontrola sigurnosti informatičke infrastrukture
 • administriranje korisnika
 • organiziranje i provođenje antivirusne zaštite
 • održavanje i planiranje računarske i mrežne opreme kao i nabavka programske podrške
 • koordinacija rada s trenutnim programskim paketima instaliranim u KBZ (BIS, LIS i RIS)
 • uvođenje IP telefonije
 • videokonferencijski prijenos
 • web administriranje

Primarni cilj Službe za IT i telekomunikacije je stalno usavršavanje jedinica sistema, te praćenje i implementacija savremenih informacijskih tehnologija sa idejom što kvalitetnije automatizovane podrške klijenata.

Uži oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

 • Odjeljenje za održavanje računarske i telekomunikacione opreme
 • Odjeljenje za elektronsko informisanje i WEB administriranje

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

Radno vrijeme Službe je od 07.30h do 15.30h.

 

pdf
Informatizacija Kantonalne bolnice Zenica - Jedin Čaušević
BIS - Bolnički informacioni sistem

 

pdf
Digitalizacija klasičnih rentgen aparata - Jedin Čaušević

 

pdf
SWOT Analiza Govorna Komunikacija KBZ - Jedin Čaušević

 

pdf
SWOT Analiza Centralizirano printanje - Jedin Čaušević
10.02.2016. godine

 

pdf
Telefonski brojevi Kantonalne bolnice Zenica
(CENTREX)

 

pdf
WizardHealth tim
http://www.wizardhealth.co/

 

 

ORGANIZACIJA SLUŽBE

1. Odjeljenje za održavanje računarske i telekomunikacione opreme     
    
2. Odjeljenje za elektronsko informisanje i WEB administriranje

IT Sluzbe

 

TELEFONI SLUŽBE

 

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
31 Rukovodilac Službe - Adnan Bajramović 7108 447-108
31 Operateri: Mensur Tatarević, Marko Abramušić
7109 447-109
31 Serverska soba 7111 447-111
31 Edukacioni centar 7114 447-114
31 Centrala 7000,7001,7002 447-000,447-001,
447-002,