SLUŽBA ZAŠTITU IMOVINE I LICA

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Rukovodilac službe
Ismir Hečimović mr. iur. sci
telefon: 00 387 32 447-022 lok. 70-22
fax: 00 387 32 226-576

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba


 • Naziv Službe:

  SLUŽBA ZAŠTITU IMOVINE I LICA

 • Rukovodilac Službe:

  Ismir Hečimović mr. iur. sci

 • Kratki istorijat Službe:

  Od samog osnivanja Bolnice postojao je vid zaštite  koji je bio adekvatan za taj vremenski period, u smislu portirsko-čuvarskih radnih zadataka a za organizaciju bila je zadužena Služba za odbranu i zaštitu. Pravilnikom o organiziranju Službe za zaštitu imovine i lica 28.02.2008. godine formira se Služba za zaštitu imovine i lica, a temelj formiranja je Zakon o agencijama i unutrašnjim službama koji reguliše oblast samog organizovanja i rada Službe.

 • Djelatnost Službe:

  Zastita 01Služba za zaštitu imovine i lica djeluje u skladu sa zakonom o agencijama i unutrašnjim službama. Primarni zadatak Službe je kontinuirano praćenje bezbjednosne situacije u Ustanovi, te pravovremena reakcija u svim situacijama koje predstavljaju prijetnju po ljude i imovinu. U domenu rada Službe je i pružanje i naplata usluge parkiranja u krugu Bolnice.

 • Uži oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

  Služba za zaštitu imovine i lica djeluje  kroz dva odsjeka:

  • Odsjek za fizičko-tehničku zaštitu
  • Odsjek za recepcionersko-portirske poslove. Sistematizacijom je predviđen Referent za analitiku, planiranje i evidencije u Službi za zaštitu imovine I lica.

 • Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

  Kroz dva naprijed navedena odsjeka Služba za zaštitu imovine i lica raspoređuje zaposlenike i tehnička sredstva zaštite na sve objekte koje koristi Kantonalna bolnica Zenica, a to se odnosi na izdvojene objekte Službe za fizijatriju te satelitski centar za dijalizu u Žepču.

 • Radno vrijeme Službe je 0-24

 • Upustvo za pacijente:

  Što se tiče Službe za zaštitu imovine i lica pacijenti treba da poštuju Pravilnik o kućnom redu, a za pacijente koji dolaze u Ustanovu vozilom važno je da na ulazu u krug Kantonalne bolnice Zenica zaposleniku Službe za zaštitu objasne razlog ulaska u Bolnicu, te uzmu odgovarajući dokument za ulazak (prolaz ili priznanicu).

  1. Telefoni

  ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
    SLUŽBA ZA ZAŠTITU IMOVINE I LICA    
  27 Šef Službe – Mr.iur.sci Ismir Hečimović
  7022 447-022
  27 Šef odsjeka za portirsko-recepcionerske poslove 7023 447-023
  27 Portirnica kapija 1 7024 447-024
  27 Portirnica kapija 2 7025 447-025
  27 Portirnica - Uprava 7026 447-026
  27 Portirnica - Zarazno 7027 447-027
  27 Portirnica interno 7029 447-029
  27 Operativno - dežurni zaposlenik 7030 447-030