JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Rukovodilac Službe
Adnan Bajramovic
Adnan Bajramović
mr. dipl. ing. informatike i računarstva
tel: 00 387 32 447-108
fax: 00 387 32 226-576
centrala: 00 387 32 447-000,447-001,447-002 lok:7108

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba


 1. Naziv Službe:

  SLUŽBA ZA IT I TELEKOMUNIKACIJE

 2. Načelnik Službe:

  Adnan Bajramović, mr. dipl. ing. informatike i računarstva

 3. Kratki istorijat Službe:

  ServerPočeci informatizacije Kantonalne bolnice Zenica sežu u sada već daleku 1987. godinu, u period nabavke prvih računara za potrebe Ustanove, prvobitno za potrebe knjigovodstva i obračuna plata. Oformljen je računarski centar sa sedam računara gdje su se obavljali svi knjigovodstveni poslovi.

  Sredinom 2000. godine, Menadžment Kantonalne bolnice Zenica oformljava odjeljenje za informisanje i odnose sa javnošću pri Službi za zajedničke poslove KB Zenica, i jedna od djelatnosti tog odjeljenja je bilo održavanje računarskih sistema i informatička pomoć i podrška medicinskom osoblju.

  Sa daljnjim usložnjavanjem i fizičkim porastom obima poslova nametnula se potreba za sistemskim i metodičkim pristupom informatizaciji Bolnice, a što je naposljetku za posljedicu imalo formiranje Službe za informacione tehnologije i telekomunikacije koja je počela sa radom 2007. godine. Osnivanje Službe pokazalo se punim pogotkom menadžmenta, jer je u kratkom vremenskom periodu sprovedena gotovo revolucionarna unapređenja na području ukupne informatizacije Ustanove, a što je kao osnovnu pretpostavku podrazumijevalo uvezivanje svih dislociranih objekata Kantonalne bolnice Zenica i kompletno umrežavanje svih službi. Otežavajuću okolnost pri realizaciji tog opsežnog zadatka predstavljala je činjenica da su bolničke službe locirane u različitim zgradama, na širokom i razuđenom prostoru unutar bolničkog kruga i izvan njega. Taj problem uspješno je premošten uvezivanjem objekata optičkom infrastrukturom. Optička infrastruktura je bila osnovni preduslov za dalju kvalitetnu nadogradnju informatičke mreže.


 4. Djelatnost Službe:

  Osnovna djelatnost ove službe je da osigura pouzdan i siguran rad svih informacionih sistema instaliranih u Kantonalnoj bolnici Zenica, usklađenost rješenja sa zakonskim i drugim zahtjevima i dostupnosti odgovarajućih sistema, i pružanje podrške na raznim područjima informatičke infrastrukture Kantonalne bolnice Zenica:

  • izrada, održavanje i provođenje IT strategije
  • izrada, održavanje i digitalizacija komunikacijskih kanala
  • održavanje govorne komunikacije
  • priprema i provođenje IT standarda i procedura
  • održavanje računarskih i mrežnih usluga koje su bitne za funkcioniranje informatičke infrastrukture
  • planiranje i kontrola sigurnosti informatičke infrastrukture
  • administriranje korisnika
  • organiziranje i provođenje antivirusne zaštite
  • održavanje i planiranje računarske i mrežne opreme kao i nabavka programske podrške
  • koordinacija rada s trenutnim programskim paketima instaliranim u KBZ (BIS, LIS i RIS)
  • uvođenje IP telefonije
  • videokonferencijski prijenos
  • web administriranje

  Primarni cilj Službe za IT i telekomunikacije je stalno usavršavanje jedinica sistema, te praćenje i implementacija savremenih informacijskih tehnologija sa idejom što kvalitetnije automatizovane podrške klijenata.

 5. Uži oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

  IT Sluzbe
  • Odjeljenje za održavanje računarske i telekomunikacione opreme

   Marko Abramušić, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
   Mensur Tatarević, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  • Odjeljenje za elektronsko informisanje i WEB administriranje


 6. Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

  Radno vrijeme Službe je od 07.30h do 15.30h.

 

pdf
Informatizacija Kantonalne bolnice Zenica - Jedin Čaušević
BIS - Bolnički informacioni sistem

 

pdf
Digitalizacija klasičnih rentgen aparata - Jedin Čaušević

 

pdf
SWOT Analiza Govorna Komunikacija KBZ - Jedin Čaušević

 

pdf
SWOT Analiza Centralizirano printanje - Jedin Čaušević
10.02.2016. godine

 

pdf
Telefonski brojevi Kantonalne bolnice Zenica
(CENTREX)

 

pdf
WizardHealth tim
http://www.wizardhealth.co/

 

 

TELEFONI SLUŽBE

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
31 Rukovodilac Službe - Adnan Bajramović 7108 447-108
31 Operateri: Mensur Tatarević, Marko Abramušić
7109 447-109
31 Serverska soba 7111 447-111
31 Edukacioni centar 7114 447-114
31 Centrala 7000,7001,7002 447-000,447-001,
447-002,